Strona główna   >   Oferty pracy   >   Młodszy archiwista

Młodszy archiwista

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, lubuskie / Gorzów Wielkopolski, 2023-09-10

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 126839

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, posiada bariery architektoniczne (klatka schodowa,brak windy, schody). Ciągi komunikacyjne nie są przystosowane do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • zajmuje się przyjmowaniem, przechowywaniem i zabezpieczaniem zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzeniem jej ewidencji;
 • przeprowadza kwerendy archiwalne i udostępnia zasoby archiwum zakładowego Delegatury;
 • przygotowuje materiały archiwalne do przekazania do właściwego terenowo archiwum państwowego oraz inicjuje brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
 • sporządza roczne sprawozdania z działalności archiwum zakładowego Delegatury;
 • przeprowadza skontrum dokumentacji aktowej i nieaktowej;
 • prowadzi ewidencję zbiorów bibliotecznych Delegatury.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • kursy archiwalne (w przypadku braku wykształcenia kierunkowego)
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń do ustawy
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

podlaskie, Sejny

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

śląskie, Jaworzno

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

śląskie, Jaworzno

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

śląskie, Jaworzno