Strona główna   >   Oferty pracy   >   Młodszy archiwista

Młodszy archiwista

Archiwum Państwowe w Poznaniu, wielkopolskie / Poznań, 2023-03-19

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 117639

Warunki pracy


 • Praca zarówno w biurze jak i w terenie z koniecznością dojazdów do kontrolowanych podmiotów, często na odległośc kilkudziesięciu kilometrów

 • Praca także w pomieszczeniach magazynowych archiwów zakładowych lub składnic akt, zlokalizowanych często w pomieszczeniach piwnicznych , na strychach itp.

 • Praca przy monitorze ekranowym przekraczajaca 4 godziny

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka)

 • Stanowisko zlokalizowane na parterze (budynek 4 kondygnacyjny)

 • Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościa ruchową

 • W budynku brak windy osobowej, brak podjazdów oraz odpowiednio dostosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • - Przeprowadzanie kontroli archiwów zakładowych, w celu sprawdzenia prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, w tym sprawdzenia stopnia wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno- archiwalnych, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji, a zwłaszcza materiałów archiwalnych
 • - Przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych w celu: ustalania jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego, oceny wartości archiwalnej dokumentacji, stanu materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do archiwum państwowego, spraw nagłych (np. w następstwie pożaru, zalania, porzucenia dokumentacji)
 • - Udzielanie ustnych, pisemnych i telefonicznych instruktaży oraz konsultacji w sprawach związanych z prowadzeniem archiwów zakładowych, składnic akt i postępowaniem z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych
 • - Prowadzenie akt spraw w systemie EZD oraz eksploatacja dedykowanych baz danych
 • - Udział w zebraniach naukowych, szkoleniach specjalistycznych, konferencjach i sympozjach
 • - Inne działania związane z nadzorem i kształtowaniem narastającego zasobu archiwalnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z pracą w archiwach

 • - Dobra znajomość metodyki archiwalnej
 • - Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • - Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego (środowisko Windows + Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - Znajomośc baz danych i systemów komputerowych funkcjonujących w archiwach państwowych
 • - Umiejątność pracy w zespole
 • - Komunikatywność
 • - Kreatywność
 • - Prawo jazdy kat. B
 • - Znajomość jezyka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

lubelskie, Elizówka

2023-03-20

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu

śląskie, Bytom

2023-03-20

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu

dolnośląskie, Wrocław

2023-03-20

Archiwum Państwowe w Zamościu

lubelskie, Zamość