Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor

Inspektor

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I, mazowieckie / Warszawa, 2024-05-13

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137540

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa związana z rejestacją dokumentacji w dziennikach korespondencyjnych jak i elektronicznie,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 • kontakt telefoniczny z interesantami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • stanowiska pracy biurowej usytuowane są na różnych piętrach budynku, w ramach realizowania zadań występuje konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy mieszanym oświetleniu, 
 • budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi.

Zakres zadań

 • przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, przekazuje i wysyła dokumenty
 • prowadzi i rejestruje dokumentację w dziennikach podawczych, korespondencyjnych i ewidencji pomocniczej (tj. książka doręczeń, wykaz elektroniczny)
 • obsługuje i wprowadza dane do programu e-poczta
 • przygotowuje korespondencję i dokumentację przeznaczoną do wysłania przez Pocztę Specjalną i placówki Poczty Polskiej
 • wykonuje czynności kancelaryjne (tj. obsługa komputera, ksera, faksu) związane z realizacją zadań
 • pobiera korespondencję z Kancelarii Jawnej oraz od Oficera Dyżurnego KRP Warszawa I
 • kompletuje, porządkuje i przekazuje sprawy ostatecznie załatwione "OZ" do składnicy akt
 • obsługuje interesanta zewnętrznego i wewnętrznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno-biurowym
 • organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zaspole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS OFFICE
 • komunikatywność
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31.07.1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później . Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Te oferty mogą Cię zainteresować!

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

opolskie, Kluczbork

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie

wielkopolskie, Krotoszyn

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

mazowieckie, Ożarów Mazowiecki

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie

podkarpackie, Miejsce Piastowe