Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor

Inspektor

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie, mazowieckie / Warszawa, 2024-05-08

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136870

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań

 • koordynuje prace w zakresie utrzymania czystości w obiektach i terenu wokół obiektów, prawidłowego wykorzystania powierzonego sprzętu, urządzeń i innego mienia
 • nadzoruje prawidłowe wykorzystanie pomieszczeń służbowych, w tym pomieszczeń czasowo wolnych
 • przygotowuje projekty wniosków w zakresie drobnych zakupów i usług dotyczących potrzeb obsługi obiektów
 • organizuje i nadzoruje wywóz zniszczonych dokumentów-makulatury z obiektów administrowanych przez Oddział
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi Oddziału i Komendy Głównej SG w zakresie konserwacji i napraw powierzonego mienia, organizowania transportu osób i mienia Wydziału pomiędzy obiektami SG
 • kontroluje bieżące operacje gospodarcze w zakresie sprawdzania dostaw i wykonanych usług dotyczących gospodarki sprzętem kwaterunkowym, ppoż. i środkami do utrzymania czystości oraz związanych z nimi dokumentami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • ogólna znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem i działalnością Straży Granicznej, znajomość przepisów w zakresie administrowania nieruchomościami
 • umiejętność obsługi komputera (w tym pakietów biurowych w zakresie podstawowym)
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie - B1

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2024-05-23

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim

wielkopolskie, Ostrów Wielkopolski

2024-05-22

Komenda Miejska Policji w Rybniku

śląskie, Rybnik

2024-05-15

Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

pomorskie, Człuchów

2024-05-15

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

łódzkie, Łódź