Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor

Inspektor

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, wielkopolskie / Poznań, 2024-03-15

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 135102

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • praca związana z obsługą klientów oraz wykonywaniem typowych prac administracyjno-biurowych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
 • zadania wykonywane głównie w siedzibie urzędu
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjnobiurowych
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • budynek zabytkowy, nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami
 • klatka schodowa o stromych, przekraczających normatyw stopni, schodach z poręczami
 • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich


Zakres zadań

 • przyjmuje i sprawdza, pod względem formalno-prawnym, wnioski wpływające od osób uprawnionych tzn. posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS, do oceny poziomu potrzeb wsparcia zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniu wspierającym
 • weryfikuje odwołania od decyzji oceny poziomu potrzeby wsparcia osób ocenionych pod względem zasadności oraz formalno-prawnym, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniu wspierającym
 • przygotowuje projekty decyzji dotyczących oceny poziomu potrzeby wsparcia osób ocenianych
 • przesyła decyzje oraz pozostałą korespondencję osobom ocenionym
 • udziela informacji klientom na temat oceny poziomu potrzeby wsparcia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • znajomość ustawy o świadczeniu wspierającym, Kpa, przepisów o ochronie danych osobowych
 • umiejętność analitycznego myślenia, przekazywania informacji w sposób jasny i zrozumiały
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2024-04-12

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2024-04-02

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

śląskie, Katowice

2024-03-29

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2024-03-27

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

mazowieckie, Warszawa