Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor

Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, małopolskie / Niepołomice, 2024-02-08

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Niepołomice
Ogłoszenie o naborze Nr 133515

Warunki pracy

praca administracyjno -biurowa, praca fizyczna: średnia, wysiłek fizyczny związany z obsługą magazynu dowodów rzeczowych, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h, praca w budynku jednokondygnacyjnym, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak odpowiednio dostosowanego wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Obsługa i ewidencja korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej Komisariatu Policji w Niepołomicach w zakresie ewidencjonowania dokumentów wpływających i wychodzących, przygotowanie korespondencji do ekspedycji oraz przekazywanie korespondencji funkcjonariuszom i pracownikom Komisariatu oraz innym wskazanym komórkom organizacyjnym Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce
 • Prowadzenie dzienników korespondencyjnych, szczególnie INTRADOK i innych obowiązujących w Komisariacie
 • Obsługa aplikacji i baz danych w następującym zakresie Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo - Śledczych w zakresie księga ewidencji dowodów rzeczowych e- KDRz
 • Prowadzenie książki doręczeń, rejestru poczty specjalnej, rejestru dzienników i książek ewidencyjnych obowiązujących w Komisariacie
 • Ewidencja dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych oraz ich przechowywanie w składnicy dowodów rzeczowych Komisariatu Policji w Niepołomicach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • Prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich oraz wprowadzanie danych w tym zakresie do systemu SWOP
 • Obsługa i ewidencja poczty specjalnej w zakresie przyjmowania i przekazywania poczty specjalnej do wysyłki wraz z wykazem
 • Archiwizacja dokumentów, kompletowanie ostatecznie załatwionych spraw, wyrejestrowanie ich z prowadzonych dzienników i rejestrów, przekazanie akt do składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce zgodnie
 • Ewidencjonowanie przepisów służbowych poprzez bieżącą aktualizację dziennika przepisów rejestrowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • bardzo dobra znajomość standardów obsługi kancelaryjnej
 • znajomość przepisów dotyczących form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym
 • umiejętność: samodzielnego rozwiązywania problemów, sprawnej organizacji czasu pracy, stosowania prawa i umiejętności w praktyce, komunikatywność, kreatywność
 • znajomość archiwizacji dokumentacji
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych potwierdzone zaświadczeniem
 • umiejętność pracy pod presją czasu, pracy w zespole, analitycznego myślenia

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

mazowieckie, Warszawa

wczoraj

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

świętokrzyskie, Kielce

2024-02-21

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2024-02-09

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

małopolskie, Kraków