Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor

Inspektor

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, dolnośląskie / Wrocław, 2023-08-31

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 126321

Warunki pracy

- praca na parterze budynku, wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk,


- budynek jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie Elektronicznego Dziennika Korespondencyjnego (EDK w systemie E-Komenda) poczty przychodzącej w oparciu o przepisy resortowe oraz obsługa korespondencji bieżącej jawnej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Prowadzenie ewidencji oraz koordynowanie zagadnienia w zakresie urlopów, planów urlopowych i zwolnień lekarskich i szkoleń wraz z Obsługą Systemu Wspomagania Policji (SWOP) celem bieżącej analizy wykorzystania urlopów.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej Komisariatu Policji (książki kadrowe, rozkazy, wnioski, wyróżnienia) w celu zachowania terminowości realizacji spraw.
 • Sprawowanie nadzoru nad aktualnością i terminowością zaliczania testów sprawnościowych oraz realizacja zagadnienia dot. badań profilaktycznych przez pracowników cywilnych i funkcjonariuszy komisariatu w celu zachowania ciągłości zdolności do pracy na określonych stanowiskach.
 • Gromadzenie, ewidencjonowanie zbiorów aktów prawnych jawnych (MSWiA, KGP, KWP, KMP, KP) w celu zapoznania i możliwości korzystania z nich przez pracowników i funkcjonariuszy jednostki.
 • Koordynowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej obsługi funduszu motywacyjnego Komendanta Komisariatu oraz innych środków pieniężnych przeznaczonych na nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu prawidłowego rozdysponowania ich w ramach przyznanych limitów.
 • Codzienne przygotowywanie biuletynu komisariatu wg wzoru nakreślonego odrębnymi przepisami w celu zachowania terminowości przekazywania informacji.
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu czasu pracy Naczelników Wydziałów, Kierowników i pracowników cywilnych celem prawidłowego ich rozliczania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej w administracji publicznej
 • Wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Znajomość obsługi programów biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/ kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2023-09-21

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

lubelskie, Lublin

2023-09-20

Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

kujawsko-pomorskie, Grudziądz

2023-09-19

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

2023-09-19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

pomorskie, Gdańsk