Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor

Inspektor

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, mazowieckie / Warszawa, 2022-06-01

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,

Wydział Księgowości i Funduszy,

Zespół ds. Obsługi Księgowej FGŚP - COVID

 

Ilość stanowisk / Wymiar etatu: 1 stanowisko w pełnym wymiarze

 

Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:
 • Opisywanie, sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym i dekretowanie dokumentów finansowych;
 • Obsługa bankowości elektronicznej – przygotowanie poleceń przelewów, realizacja wypłat świadczeń;
 • Księgowanie w programie Qwente dokumentów księgowych;
 • Obsługa programów księgowych, a w szczególności programu finansowo-księgowego Qwente oraz systemu Viator;
 • Sporządzanie do dysponenta środków zapotrzebowania na środki oraz wymaganych przez dysponenta informacji okresowych;
 • Współpraca z poszczególnymi Wydziałami w WUP w Warszawie oraz innymi instytucjami zewnętrznymi;
 • Terminowa realizacja zadań w związku z wypłatą oraz księgową obsługą rozliczenia wniosków przedsiębiorców w zakresie FGŚP.
Wymagane wykształcenie i staż pracy:
 • Wykształcenie średnie lub wyższe, kierunki: administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość;
 • staż pracy:
  • wykształcenie średnie - 3 lata;
  • wykształcenie wyższe - 1 rok.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe – kierunki: administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość;
 • staż pracy wykształcenie średnie – 3 lata, wykształcenie wyższe – 1 rok;
 • znajomość obsługi komputera (programów Word, Excel) i innych urządzeń biurowych.
Wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • dokładność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych;
 • odpowiedzialność;
 • znajomość ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • znajomość: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • Praca biurowa przy sztucznym oświetleniu,
 • Praca przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie.
Wymagane od kandydatów dokumenty i oświadczenia:
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie do naboru,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne,
 • Adres e-mail lub numer telefonu, który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Te oferty mogą Cię zainteresować!