Strona główna   >   Oferty pracy   >   Głowny Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych

Głowny Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych

REMONDIS Sp. z o.o. - Warszawa, łódzkie / Łódź, 2023-08-21

REMONDIS to rodzinna marka o niemieckich korzeniach, jedno z największych przedsiębiorstw w świecie zajmujące się recyklingiem oraz kompleksową gospodarką odpadami. Działa w 33 krajach świata i świadczy usługi dla ponad 30 mln mieszkańców. W Polsce REMONDIS jest obecny od 31 lat, jest liderem w swojej branży. Działa w 47 miastach na terenie Polski.

Głowny Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych
Miejsce pracy: Łódź
Twój zakres obowiązków
 • Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem informacji z właściwymi przepisami oraz opracowywanie w tym zakresie regularnych sprawozdań
 • Zweryfikowanie bieżącej sytuacji w oparciu o przeprowadzone audyty
 • Zweryfikowanie i aktualizacja dokumentacji
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka i ewentualne rekomendacje co do zmiany lub zastosowania nowych środków technicznych lub organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych
 • Bieżące wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych pracowników i osób współpracujących
 • Kontakt z innymi podmiotami właściwymi w zakresie ochrony danych osobowych
 • Przyjmowanie i reagowanie na zgłoszenia dotyczące naruszenia w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
 • Cykliczne szkolenia w obszarze ochrony danych osobowych
 • Doraźne audyty wewnętrzne weryfikujące zgodność przetwarzania danych osobowych w spółce oraz w jednostkach grupy kapitałowej
Nasze wymagania
 • Wykształcenie wyższe, preferowane prawo, administracja, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Podparta doświadczeniem wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych i oceny skutków dla ochrony danych;
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych, dorobku doktryny i orzecznictwa oraz umiejętność praktycznego ich wykorzystania
 • Umiejętność opiniowania dokumentów i umów z zakresu ochrony danych osobowych i prowadzenia dokumentacji urzędowej
 • Samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków, formułowania rekomendacji oraz szybkiego reagowania na problemy
 • Dokładność, rzetelność oraz terminowość w realizacji powierzonych obowiązków
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Otwartość na wyjazdy służbowe
To oferujemy
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Profesjonalne szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego
 • Dostęp do niezbędnych narzędzi pracy
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Pracę pełną wyzwań

Te oferty mogą Cię zainteresować!