Strona główna   >   Oferty pracy   >   Asystent

Asystent

Krajowa Informacja Skarbowa, dolnośląskie / Wrocław, 2024-04-30

Krajowa Informacja Skarbowa
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 137100

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami
 • Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku nie niższe niż 6447,81 zł brutto
 • Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 8:00
 • Otwartą i przyjazną atmosferę w pracy
 • Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
   

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa
 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, niszczarka do dokumentów
   

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca w budynku III piętrowym; przestrzeń pracy KIS: III piętro
 • Budynek wyposażony w dźwig osobowy, bez platformy dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku – wejście główne, schody
 • Węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku – parter budynku
 • Miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami (art. 2 pkt 3, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2019 poz. 1696)  m.in. osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku w przestrzeni publicznej – przed budynkiem IAS we Wrocławiu
 • Budynek, otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – głównie osób z niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • Prowadzi w pierwszej instancji postępowania w sprawach dotyczących wiążącej informacji akcyzowej (WIA) w celu rozpatrzenia wniosku i wydania stosownego rozstrzygnięcia w spójności z dotychczas wydanymi rozstrzygnięciami, a także prowadzi postępowania w sprawach zmiany albo uchylenia WIA; w tym przygotowuje projekty pism i decyzji na potrzeby opodatkowania podatkiem akcyzowym
 • Współpracuje z instytucjami naukowymi, laboratoriami i innymi placówkami badawczymi w celu zapewnienia prawidłowości i jednolitości w zakresie stosowania przepisów prawa i klasyfikacji taryfowej wyrobów akcyzowych pobranych do badań
 • Prowadzi w formie elektronicznej rejestr spraw przy użyciu programu komputerowego wspomagającego obieg dokumentacji
 • Współpracuje z komórkami prowadzącymi postępowania w II instancji; opracowuje projekty pism merytorycznych kierowanych do II instancji w zakresie spraw prowadzonych w związku z odwołaniem złożonym przez podatnika (m.in. ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w odwołaniu)
 • Obsługuje informacje telefoniczne i e-mailowe dla klienta zewnętrznego w zakresie właściwości rzeczowej komórki oraz przygotowuje wersje zanonimizowane informacji dot. rozstrzygnięć WIA w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji osobom zamierzającym skorzystać z instytucji wiążącej informacji akcyzowej
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi w zakresie klasyfikacji w związku z zapytaniami innych organów skarbowych
 • Przygotowuje i prowadzi szkolenia kaskadowe w celu przekazania zdobytej wiedzy pozostałym pracownikom
 • Przygotowuje wystąpienia o zajęcie stanowiska w zakresie zagadnień związanych z wydawanymi rozstrzygnięciami, zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w szczególności w zakresie klasyfikacji taryfowej wyrobów na potrzeby podatku akcyzowego oraz Ordynacji podatkowej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Nomenklatury Scalonej (CN), oraz zasad klasyfikacji
 • Znajomość przepisów z zakresu wiążących informacji akcyzowych i postępowań podatkowych
 • Dobra znajomość edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego
 • Odpowiedzialność
 • Rzetelność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • Kreatywność, umiejętność argumentowania

Te oferty mogą Cię zainteresować!

2024-05-21

ARCOS FM PL SALLER POLBAU Sp. z o.o. Sp. K

dolnośląskie, Wrocław

2024-05-21

ALAB laboratoria Sp. z o.o.

mazowieckie, Warszawa, ul. Zawodzie 22

2024-05-21

Medicover Sp. z o.o.

mazowieckie, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96

2024-05-21

ALAB laboratoria Sp. z o.o.

mazowieckie, Warszawa, ul. Zawodzie 22