Strona główna   >   Oferty pracy   >   Asystent grafik

Asystent grafik

Tubes International Sp. z o.o., wielkopolskie / Poznań, 2022-08-08

Tubes International Sp. z o. o.
Ul. Bystra 15 a
61-366 Poznań

 

poszukujemy pracownika:

Asystent grafik
Miejsce pracy:Poznań


Typ zatrudnienia: Umowa o pracę

 

Opis stanowiska:
 • projektowanie materiałów przeznaczonych do druku (foldery, ulotki, plakaty, itp.),
 • projektowanie materiałów digitalowych (na kanały social media, do kampanii reklamowych, na strony internetowe),
 • obróbka zdjęć,
 • dbanie o spójność wizualną materiałów promocyjnych firmy,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi oraz z innymi działami w firmie,
 • praca biurowa, obsługa rejestrów, dokumentów sekcji.
Wymagania:
 • znajomość Adobe Photoshop i Adobe Illustrator,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • dobra organizacja pracy
 • dokładność, sumienność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność (praca na pełen etat).
Mile widziane:
 • znajomość podstaw html oraz obsługa WordPressa
 • znajomość Adobe InDesign
 • podstawowa znajomość zagadnień z zakresu DTP
Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę w firmie z 29 letnim doświadczeniem na rynku,
 • pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w szerokim zakresie działań marketingowych
 • możliwość rozwoju w szerokim zakresie projektowania graficznego (realizacja różnych projektów digitalowych oraz do druku)
 • możliwość uczestnictwa w kursach językowych przy umowie na czas nieokreślony,
 • pakiet medyczny przy umowie na czas nieokreślony,
 • pakiet sportowy po trzech miesiącach od zatrudnienia,
 • potrzebne narzędzia pracy i szkolenia wprowadzające,
 • rozwój zawodowy,
 • miłą i przyjazną atmosferę,
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym Tubes International sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Tubes International sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bystrej 15a, KRS: 0000124055, NIP: 7810046084, REGON: 630115103, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124055.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@tubes-international.com
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Tubes International sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do zakończenia procesu rekrutacji.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Tubes International sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Tubes International sp. z o.o.

Te oferty mogą Cię zainteresować!