Strona główna   >   Oferty pracy   >   Archiwista

Archiwista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, małopolskie / Kraków, 2024-01-31

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 133113

Warunki pracy

*         praca z materiałami archiwalnymi (kurz archiwalny, czynniki alergenne, zanieczyszcenia mikrobiologiczne akt)


*         praca administracyjno-biurowa wymagająca wysiłku fizycznego związanego z przenoszeniem akt,


*         praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,


*         okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,


*         wyjazdy służbowe - pomieszczenia archiwum zlokalizowane poza siedzibą urzędu,


 


Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.


 

Zakres zadań

 • prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa oraz instrukcji archiwalnej/kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,
 • przyjmuje, przechowuje, porządkuje oraz udostępnia dokumentację archiwalną,
 • inicjuje brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • przygotowuje materiały archiwalne i bierze udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
 • szkoli pracowników, nowo przyjętych oraz już zatrudnionych w zakresie prawidłowego postępowania z dokumentacją,
 • przygotowuje sprawozdania i statystyki z działalności archiwum w celu gromadzenia bieżącej informacji na temat działalności archiwum,
 • prowadzi prace porządkowe i techniczne przy zbiorach,
 • uczestniczy w pracach związanych z testowaniem i wdrażaniem poszczególnych modułów elektronicznej archiwizacji dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami EZD,
 • przeprowadza kwerendy archiwalne,
 • przeprowadza skontrum dokumentacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu technik archiwista LUB wykształcenie średnie z ukończonym kursem kancelaryjno-archiwalnym I i II stopnia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w archiwum zakładowym bądź składnicy akt instytucji publicznej LUB doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w archiwum zakładowym bądź składnicy akt instytucji publicznej
 • praktyczna znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
 • odpowiedzialność, dokładność i bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • znajomość obsługi komputera, praktyczna znajomość programów pakietu MS Office
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy przy możliwym kontakcie z pyłem i kurzem,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w pomieszczeniach na wysokościach do 3 m,
 • prawo jazdy kat. B.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • systematyczność i dokładność,
 • skuteczna komunikacja.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum

mazowieckie, Warszawa

2024-02-25

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

śląskie, Bielsko-Biała

2024-02-25

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

pomorskie, Słupsk

2024-02-25

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

lubelskie, Ciecierzyn