Strona główna   >   Oferty pracy   >   Aplikant

Aplikant

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie, warmińsko-mazurskie / Olsztyn, 2023-02-21

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Aplikant
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 115903

Warunki pracy

Praca biurowa oraz praca w terenie.


Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych.


Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie.


Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych.


Podczas kursu specjalistycznego zajęcia teoretyczne odbywać sie będą w ośrodku ITD w Radomiu oraz oniline.


W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego.


Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. 

Zakres zadań

  • będzie uczestniczyła w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego,
  • złoży egzamin kwalifikacyjny II stopnia na stanowisko młodszego kontrolera transportu drogowego.
  • będzie uczestniczyła w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ( co najmniej )
• wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym z
wynikiem
pozytywnym egzaminie maturalnym;
•Kserokopia prawo jazdy kat. B lub
•znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi,
ustawa prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach
publicznych, kodeks postępowania administracyjnego;
•umiejętność pracy w zespole;
•ukończone 23 lata na dzień 3.10.2023 r.
•posiadanie wymaganego stanu zdrowia;
•posiadanie nienagannej opinii;


doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    Te oferty mogą Cię zainteresować!