Strona główna   >   Oferty pracy   >   Aplikant

Aplikant

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu, opolskie / Byczyna, 2023-02-20

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Aplikant
Miejsce pracy: Byczyna
Ogłoszenie o naborze Nr 115964

Warunki pracy

Praca w terenie oraz praca biurowa.


Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych


Praca w terenie – kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, prowadzenie kontroli w terenie, wysiłek fizyczny. Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się będą w ośrodku Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.


Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.


Uczestnik kursu specjalistycznego na czas pobytu w ośrodku szkolenia ma zagwarantowane wyżywienie i zakwaterowanie, materiały szkoleniowe   oraz zwrot kosztów dojazdu na rozpoczęcie i zakończenie kursu.

Zakres zadań

 • uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
 • uczestniczy w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej celem zdobycia odpowiedniej praktyki w pracy w terenie
 • składa egzamin kwalifikacyjny II stopnia celem zdobycia kwalifikacji formalnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Ukończone 23 lata
 • Znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego - zapis w CV
 • Komunikatywność, zarządzanie stresem, samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość - zapis w CV
 • Posiadanie wymaganego stanu zdrowia - zapis w CV
 • Posiadanie nienagannej opinii - zapis w CV
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienie diagnosty samochodowego
 • Prawo jazdy kategorii C
 • Język obcy: znajomość komunikatywna języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego - zapis w CV

Te oferty mogą Cię zainteresować!