Strona główna   >   Oferty pracy   >   Starszy asystent

Starszy asystent

Krajowa Informacja Skarbowa, śląskie / Będzin, 2021-12-03

Krajowa Informacja Skarbowa
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Będzin
Ogłoszenie o naborze Nr 88755

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku nie niższe niż 4876,70 zł brutto,

 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),

 • nagrody jubileuszowe,

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

 • pokój śniadaniowy w miejscu pracy,

 • parking dla pracowników,

 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,

 • pracę w równoważnym systemie czasu pracy (praca zmianowa również w porze nocnej, niedziele i święta, zmiany 12 godzin na dobę – I zmiana od godziny 7.00 do godziny 19.00, II zmiana od godziny 19.00 do godziny 7.00),

 • możliwość pracy zdalnej,

 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,

 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,

 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.
   


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obsługa klienta zewnętrznego,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku: komputer, telefon, drukarka.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku II piętrowym,

 • budynek wyposażony w dźwig osobowy,

 • budynek nie posiada platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku – schody: wejście główne do budynku,

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku – I piętro budynku,

 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, przed budynkiem,

 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych niewidomych i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Rejestruje oraz reaguje na zgłaszane incydenty, awarie oraz problemy w funkcjonowaniu systemu poboru opłaty elektronicznej SPOE KAS w związku z pełnieniem dyżuru w systemie zmianowym w ramach całodobowego punktu kontaktowego w sprawach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu w celu zapewnienia pierwszej linii wsparcia technicznego.
 • Zdalnie wspiera przy rozwiązywaniu problemów technicznych związanych ze zgłoszonymi incydentami dotyczącymi dostępności usług oraz incydentów związanych z oprogramowaniem systemowym SPOE KAS, a także w zakresie bieżącej obsługi oraz eksploatacji przenośnych urządzeń kontrolnych.
 • Współpracuje z Ministerstwem Finansów Departamentem Poboru Opłat Drogowych w celu zapewnienia należytego wsparcia mobilnej kontroli obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej, w tym zgłoszeń dotyczących prawidłowości funkcjonowania SPOE KAS.
 • Współpracuje z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego (GITD) w celu zapewnienia należytego wsparcia mobilnej kontroli obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej, w tym zgłoszeń dotyczących prawidłowości funkcjonowania SPOE KAS.
 • Klasyfikuje zgłoszenia na poziomie pierwszej linii wsparcia poprzez odpowiednie przekierowanie w ramach obowiązujących procedur zgłaszanych incydentów, awarii oraz problemów w funkcjonowaniu SPOE KAS w celu przekazania obsługi serwisowej z i do podmiotów zewnętrznych świadczących usługi dla SPOE KAS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze związanym z IT,
 • znajomość systemu Windows – poziom podstawowy,
 • znajomość systemu Linux – poziom podstawowy,
 • znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN – poziom podstawowy,
 • wiedza ogólna z zakresu infrastruktury teleinformatycznej,
 • umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • umiejętność analizowania informacji,
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej i podręczników operacyjnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi oraz czytanie i rozumienie tekstów z obszaru IT,

Te oferty mogą Cię zainteresować!