Strona główna   >   Oferty pracy   >   Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych/inspektor

Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych/inspektor

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, zachodniopomorskie / Szczecin, 2021-02-08

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych/inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/0222
OBOWIĄZKI:
1. ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRACY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA ORAZ NADZÓR NAD REALIZACJĄ PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, ZGODNIE Z HARMONOGRAMAMI, SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMÓW PRZEGLĄDÓW ORAZ PRZESTRZEGANIE TERMINÓW ICH WYKONANIA (ZLECENIA SERWISÓW, OBSŁUGI GWARANCYJNEJ I POGWARANCYJNEJ).2. WYKONYWANIE/ZLECANIE FIRMOM ZEWNĘTRZNYM (W UZGODNIENIU Z DZIAŁEM AG) PRZEGLĄDÓW URZĄDZEŃ, APARATURY, SPRZĘTU MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO W RCKiK I TO ZGODNIE Z REGULAMINEM ZAKUPÓW RCKiK W SZCZECINIE, USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZEPISAMI PRAWA.3. ODBIÓR TECHNICZNY I DOKUMENTACYJNY WYKONANYCH USŁUG, ROBÓT I PRAC ORAZ DOSTAW ZAKUPIONYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH.4. BIEŻĄCE PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZGŁOSZEŃ W ZAKRESIE AWARII INSTALACJI I POMIESZCZEŃ W BUDYNKU RCKiK I TO ORGANIZACJA NAPRAW, LUB ZLECANIE NAPRAW FIRMOM ZEWNĘTRZNYM (W UZGODNIENIU Z DZIAŁEM AG), ZGODNIE Z REGULAMINEM ZAKUPÓW RCKiK W SZCZECINIE.5. ORGANIZACJA PRZY WSPÓŁUDZIALE DzAG TRANSPORTU USZKODZONEGO SPRZĘTU I URZĄDZEŃ DO SERWISU.6. PRZEPROWADZANIE WALIDACJI I KWALIFIKACJI URZĄDZEŃ: CHŁODNIE, MROŹNIE, ZAMRAŻARKI DO SZOKOWEGO MROŻENIA W RCKiK W SZCZECINIE I TO. UTRZYMANIE W SPRAWNOŚCI.7. NADZOROWANIE PRACY URZĄDZEŃ DO PRZECHOWYWANIA, PRZEWOŻENIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU RCKiK W SZCZECINIE I TO W TYM URZĄDZEŃ MOBILNYCH ZAMONTOWANYCH W POJAZDACH RCKiK W SZCZECINIE (W TYM KWALIFIKOWANIE I WALIDACJA).8. PRZYGOTOWANIE PRZY WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ PRAWNĄ UMÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE: SERWISÓW, BIEŻĄCEJ KONSERWACJI, ABONAMENTÓW ITP., URZĄDZEŃ, SPRZĘTU, APARATURY WYMAGAJĄCYCH UREGULOWANIA ZADAŃ PRZEDMIOTOWYM DOKUMENTEM. KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ OPISANYCH W UMOWACH ORAZ PRZESTRZEGANIE TERMINOWEGO ZAWIERANIA KOLEJNYCH UMÓW BĄDŹ ANEKSÓW.9. WSPÓŁPRACA Z DzAG W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA NADZORU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I INFRASTRUKTURY, W TYM PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, TERMINOWE ORGANIZOWANIE PRZEGLĄDÓW INSTALACJI P-POŻ. I PRZEGLĄDÓW HYDRANTÓW W RCKiK W SZCZECINIE I TO.WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE TECHNICZNE, PRACA W ZESPOLE, SAMODZIELNE REDAGOWANIE PISM, OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH, DOŚWIADCZENIE W PRACY DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO, DZIAŁU TECHNICZNEGO
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
Uprawnienia: UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM
Uprawnienia: OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH
Uprawnienia: PRACA W ZESPOLE

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

Te oferty mogą Cię zainteresować!