Strona główna   >   Oferty pracy   >   Asystent

Asystent

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie, kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz, 2021-02-16

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 74590

Warunki pracy

Budynek posiada niepełne przystosowanie dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, wind oraz sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnych.


1.      praca biurowa;


2.      wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w     pozycji siedzącej;


3.      praca przy komputerze powyżej 4 godzin;


4.      użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;


5.      oświetlenie naturalne i sztuczne;

Zakres zadań

 • Analizuje i ocenia dokumenty oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w celu ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego;
 • Ustala prawa i wysokość świadczeń emerytalno-rentowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 • Przygotowywuje projekty decyzji, postanowień, zaświadczeń i korespondencji wydawanych w imieniu organu emerytalnego w celu realizacji wniosków świadczeniobiorców;
 • Wprowadza, przetwarza i aktualizuje dane w systemie informatycznym;
 • Udziela informacji i wyjaśnień świadczeniobiorcom;
 • Zakłada teczki akt emerytalno-rentowych, aktualizuje ich zawartość poprzez uzupełnianie o wpływającą korespondencję, dokonuje opisów zawartości teczek oraz archiwizuje akta emerytalno-rentowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów związanych z zaopatrzeniem emerytalno-rentowym;
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość systemu informatycznego Emeryt;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność analitycznego myślenia.

Te oferty mogą Cię zainteresować!

wczoraj

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

łódzkie, Łódź

wczoraj

EWT Automotive Polska Sp. z o.o.

podlaskie, Jeżewo Stare k. Białegostoku, Białystok

wczoraj

EWT Automotive Polska Sp. z o.o.

mazowieckie, Płock

wczoraj

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

łódzkie, Łódź